Yumurtalık Kanseri (Over Kanseri)

Over  kanserin ortalama görülme yaşı 65 dır ama daha genç kadınlarda da görülür. Risk faktörleri arasında aile de over kanseri görülmesi yer alır. Meme kanserinde olduğu gibi BRCA1 ve BRCA2 genlerin etkisi vardır (Meme ve yumurtalık kanseri genetik tarama testi için tıklayınız) Diğer önemli risk faktörler çocuk olmaması ve geç doğurmak. Oral kontraseptif kullanımı ve çok sayıda çocuk koruyucu faktörler arsında. Vitamin D eksikliği (güneş eksikliğinden kaynaklanan) da risk faktörü olarak tartışılıyor.

Over kanseri nasıl semptom verir?
 Yumurtalık kanserin semptomları çoğu zaman barsak problemleri, yorgunluk, kanama bozuklukları gibi nonspesifik şikayetlerdir. Bu sebeple yumurtalık kanseri teşhisi gecikebilir. Hastaların %25 vaginal kanama görülür. Aile öyküsü veya diğer risk faktörler var ise Menopoz sonrası yıllık vaginal ultrason değerlendirmesi ve CA125 kan testi önerilir. Genetik tarama testi için doktorunuza danışın.
Yumurtalık kanseri nasıl teşhis edilir?
 Ne yazık ki yumurtalık kanseri tanısını erken safhalarda koymak zordur. Yumurtalık kanseri geç belirti verir ve efektif bir tarama testi mevcut değildir. Yinede yıllık kontrollerini yaptıran bir kadın da ultrason da şüpheli bulgu erken tanıya yardımcı olur. Ancak kesin tanı çok ilerlemiş vakalar dışında over dokusunun patolojik incelemesi ile konulur. Bu yüzden:
  • Ultrason görünümü olarak şüphe yaratan nitelikte bir kist saptandığında
  • Belli büyüklüğün üzerindeki kistlerde
  • Tıbbı tedaviye yanıt vermeyen kistlerde
Laporoskopi yapılarak veya açık ameliyat ile kist çıkarılır ve frozen denilen yöntem ile ameliyat esnasında incelenir. Eğer sonuç iyi huylu ise ameliyat sonlandırılır, kötü huylu ise ameliyat genişletilir.
Yumurtalık kanseri nasıl tedavi edilir?
Tedavi kanserin türüne, hastanın yaşına ve çocuğu olup olmadığına göre değişir. Çocuk isteğini tamamlamış hastalarda tedavi radikal bir ameliyattır. Bu ameliyat sırasında yumurtalıklar, tüpler, rahim ve lenf nodları çıkartılır. Ameliyat sonrası kemoterapi planlanır. Ancak hastanın çocuğu yok ise ve genç yaşta ise yayılmamış vakalarda daha minimal bir cerrahi uygulanarak hastanın anne olma şansı korunmaya çalışılabilir.