Smear Testi

Pap Smear Testi

Cinsel yaşamı olan her kadın yılda bir kez Pap-smear testi yaptırmalıdır. Pap-smear testi ağrısız ve basit bir test dir, erken tanı sağlayarak hayat kurtarıcı olabilir. Vagene muayene aleti (spekulum) yerleştirilir ve rahim ağzından ve vagen içinden özel bir fırça ile sıvı örneği alınır. Bu örnekler patoloji uzmanı tarafından boyanarak incelenir. Smear testi Rahim Ağzı Kanseri açısından tarama testidir. Smear testinde anormallik bulunduğunda kesin tanı için Kolposkopi, biyopsi, LEEP, biyopsi, gibi ek incemeler gerekebilir. Ayrıca smear testinde mantar, trikomonaz gibi bazı enfeksiyonlar da tanılabilir.
 Smear testin sınıflaması:
  • Normal bulgular
  • ASCUS (atypical squamouse cells of undetermined significance): Serviks epitel hücrelerinde bazı değişiklerin görülmesi. Yüksek ihtimal ile kanser öncüsü değildir. Klinik olarak önemi tam olarak bilinmiyor. Smear testi 2-3 ay sonra tekrarlanır, tekrarlayan testlerde doku değişikliği bulunur ise ileri tetkik gerekir.
  • CİN I (cervical intraepithelial neoplasy): Kanser değildir.En hafif hücre bozukluğudur, bazen kendiliğinden bile normale dönebilir.
  • CİN II : Kanser değildir. Hücre bozukluğu ilerlemiştir. Kendiliğinden gerilemez. Tedavi edilmez ise yıllar içinde kansere ilerler.
  • CİN III: Kanser değildir. Kansere en yakın ciddi hücre bozukluğudur. Rahim ağzı çok dikkatli taranarak farklı bölgelerde oluşabilecek kanser odakları gözden kaçırılmamalıdır ve tedavi sonra çok sıkı takip gerekir.
  • Carcinoma in situ: Kanser başlamştır ancak yüzeysel dokuda sınırlıdır. Bu safhada yakalandığında tedavi çok başarılıdır.
  • Rahim Ağzı Kanseri