Gebelikte Enfeksiyon Hastalıkları

Gebelik süresinde bir hastalık geçiriyorsanız mutlaka doktorunuza başvurun. Bazı basit enfeksiyonlar (idrar yolu enfeksiyonu gibi) bebeğe zarar vermez ama çok ilerlemeden uygun ilaç ile tedavi edilmesi gerekir.

Bir takım enfeksyon hastalıkları ise gebelikte özel tehlikeler içerir ve özel yaklaşımlar gerektirir.
Gebelikte özel yaklaşım gerektiren enfeksyonların önemli örnekleri:
Bakteriyel hastalıklar:
 • Klamidiya enfeksiyonu: Doğum sırasında bebeğe bulaşabilen bu genital hastalık bebekte göz enfeksiyonu ve satüre tablosuna yol açabilir.
 • Gonoro (Bel soğukluğu): Bebekte göz iltabı ve körlük yaratabilir.
 • Listeriosis: Gıda ile bulaşan, silik bulgu veren (ishal, ateşlenme) bu hastalık erken gebelikte düşüğe sonra anne karnında bebeğe geçer ise satüre, menenjit ve sepsis gibi bebeğin ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.
 • B gurubu streptokokk enfeksiyonu: Doğum sırasında anneden bebeğe bulaşabilen bu bakteri bebekte menenjit, pnömoni ve sepsis gibi ciddi tablolara yol açar. Tedavisi anneye uygun antibiyotik verilmesi ve su gelmeden sezeryan planlanmasıdır.
 • Sifilis(Frengi): Sifilis bakterisi (Treponema pallidum) 20. gebelik haftasından itibaren plasentayı geçme kabiliyetine sahib. Bebeğe geçtikten sonra  düşüğe sebep olabilir veya bebeğin lues connata denilen döğuştan sifilis hastalığına sebep olur. Bu hastalığın klasik semptomları sağırlık, gözde ciddi problemler (keratit) ve dişlerin tipik şekil değişikliğidir.
Viral enfeksiyonlar:
 • Viral hepatitler- Hepatit A: Kalıcı bir sağlık problemine ve taşıyıcılığa sebep olmayan Hepatit A gebelikte annenin genel durumu dışında probleme yol açmaz. Bebekte anomali yaratmaz.Hepatit B: Her gebeliğin başında annenin taşıyıcı veya hasta olup olmadiği test edilmelidir. Taşıyıcılık varsa doğumda bebeğe geçebilir. Bebeğe doğum sonrası ilaç ve aşı verilmesi gerekir.Hepatit C: Doğum sırasında bebeğe (5-10% oranı ile) geçebilir. Gebelik sırasında ve tedavi sonrası 6 ay kronik Hepatit C ilaçları uygulanması önerilmez.
 • Herpes simplex enfeksiyonu: Genital (TipII) herpes enfeksiyonu (uçuk) normal doğum sırasında annenin genital bölgesinden bebeğe bulaşma olasılığı 40% civarındadır. Bebekte ciddi sistemik enfeksyona yol açabildiği için, genital uçuk olan annelere sezeryan önerilir.
 • Kızamık (Rubeola): Kızamık gebelerde daha ağır seyredebilir. Yüksek ateş ve etkilenen genel durumu dolayısı ile erken doğuma sebep olabilir. Kızamık virüsü bebekte sakatlık yapmaz, ancak doğuma yakın tarihte anne hastalanır ise, doğum sırasında bebeğe geçebilir.
 • Kızamıkcık (Rubella): Tipik döküntü ve ateş ile bulgu veren bu viral hastalık gebelikte çok ciddi problemlere yol açabilir. Düşük oranını artırma ve bebekte geçici sağlık problemlerine yol açma dışında konjenital rubella sendromu denilen bir takım sakatlığa sebep olmaktadır. Konjenital rubella ile doğan çocukların etkilenmesi ciddidir. Körlük, işitme kaybı, kalp anomalileri gibi tablolar görülür. Kızamıkcığa bağlı doğum defekti görülmesi riski hastalığın gebeliğin hangi bölümünde geçirildiğine bağlı. Ne kadar erken geçirilir ise doğumsal anomali riski okadar yüksektir.
 • Beşinci hastalık (Parvovirüs B19): Ateş, döküntü ve eklem ağrıları ile belirti verir. Düşüğe sebep olabilir, doğumsal anomaliye yol açmaz.
 • Kabakulak: Gebelerde sık görülmez (çoğu anne ya geçirmiştır yada aşılanmıştır). Tükürük bezlerinde şişlik ve ateş şeklinde bulgu verir. Erken gebelikte düşüğe sebep olabilir.
 • Suçiçeği (Varisella): Gebelikte suçiçeği seyri daha ağır geçer. Su çiçeğine bağlı satüre ve annede diğer kompliyasyonların riski daha yüksektir. Bebekte anomaliye sebep olma riski düşüktür.
 • Cytomegali virüsü: Annede hafif bir grip gibi belirti verilen bu viral hastalık bebekte çok ciddi sakatlıklara ve sağlık problemlerine yol açabilir. Görülen etkilenmeler arasında körlük, zeka geriliği, kas ve kemik anomalileri,karaçiğer büyüklüğü yer alır. Yenidoğan ölüm oranı bu bebeklerde yüksektir.
Protozon enfeksiyonları:
 • Toxoplazma (Gebelik ve Toxoplazmozis detaylı bilgi için tıklayınız)Kedi dışkısından, kedi dışkısına temas etmiş yiyeceklerden, toprak kalıntıları olan gıdalardan ve iyi pişmemiş etten bulaşır. Anne adayında tipik bir bulgu vermeyebilir, bebeğin ise beynine gözlerine ve karaçiğerine önemli zarar verir. Ayrıca erken doğum ve çocukta gelişim geriliğine sebep olabilir. Gebeliğin girişinde Toxoplazma bağışıklı olup olmadığı kandan test edilir. Bağışıklık yok ise gebelik boyunca dikkat edilmesi gerekir.