sezeryansonrasi-normaldogum

Sezeryan sonrası normal doğum

Sezaryan sonrası vaginal doğum un (SSVD) avantajları nelerdir?

 • Normal doğum sonrası günlük hayata dönüş süresi daha kısadır ve doğum sonrası dönemde sezeryan amelyatına bağlı ağrılar olmaz
 • Annenin doğuma katkısı olması ve doğumu yaşıyabilmesi
 • Özelikle büyük bir aile planlıyorsanız, tekrarlıyan sezaryan ameliyatı risklerinin kalkması

Önceden sezaryen varsa normal doğum yapabilme şansı nedir?

Gebenin sezaryan sonrası normal doğum (SSVD)yapmak için şartlarını uygun ise normal doğum yapabilme olasılığı oldukça yüksektir. Toplamda %60-80 arası normal doğum olma oranı görülmektedir. Doktorunuz size tıbbı faktörleri ( önceki sezaryanın sebepleri, geçirdiğiniz ameliyatlar, gebeliğin gidiş hattı, kilonuz gibi) göz önünde bulundurarak uygun olup olmadığını detaylı olarak anlatacaktır.

Hangi faktörler sezaryan sonrası vaginal doğum için olumludur?

 • Önceki sezeryanın alt segment transvers insizyonla yapılmış olması (Türkiye de yapılan hemen hemen tüm sezeryanlar)
 • Önceki sezaryen olma sebebinin bu gebelikte olmaması
 • Anne ve bebeğin sağlıklı olması ve problemsiz bir gebelik yaşanması
 • Önceden normal doğum olması
 • Vaginal doğum yapmak için risk faktörlerin olmaması (placenta previa, önceden geçirilmiş rahim ameliyatı gibi)
 • Doğumun beklenen doğum tarihinde ve önceden başlaması

Hangi faktörler sezaryan sonrası normal doğum için olumsuzdur?

 • Önceki sezaryanın kısa süre önce olması (2 yıl veya daha az)
 •  Pelvik darlık görülmesi
 • Önceden geçirilmiş rahim amelyatı veya rahimde anatomik anomali bulunması
 • Bebeğin 4000 gr veya üzeri olması
 • Doğumun 40. gebelik haftasından sonra başlaması
 • Annede ileri yaş, aşırı kilosu veya bazı kronik hastalıkların görülmesi

Sezaryan sonrası normal doğumun riskleri nedir?

 • Rahim rüptürü (%1 den daha düşük bir oranda görülür)

Rahimin yırtılması %1 den daha bile düşük bir oranda görülse bile ciddi, hayati bir komplikasyondur. Bu sebeple SSVD düşünüyorsanız bu komplikasyona hazırlıklı şartlarda (acil sezaryan olabilecek, kan verilebilecek,bebek yoğun bakımı bulunan hastanede ve ekip ile) doğuma başlamak gerekir.

 • SSVD nin başarısız olup tekrar sezaryan gerekmesi (%30 civarında)

Sezaryan sonrası doğuma hazırlık nasıl olur?