Rahim Sarkması ve İdrar Kaçırma

Alt batın organlarını yerinde tutan kalça alt kasları zayıf olduğunda rahim aşağıya doğru inebilir. Menopoz sonrası dokuların gevşemesi ile hafif bir sarkma normal sayılır. Rahim vagenin içine kadar veya vücudun dışına kadar düşer ise tedavi gerekir.
Rahimin önünde bulunan mesane de pozisyon değiştirebilir. İdrar kaçırma şikayeti bunun sonucunda görülebilir. Kalça alt kasları zayıflığına bağlı idrar kaçırması çoğu hastada basınç olduğunda (hapşırırken, öksürürken, ağır kaldırırken) meydana gelir. İleri vakalar da yürürken ve yatarken de idrar kaçırması olur.
Daha nadiren barsak da sarkar ve anal bölgede problemler yaşanır.
Vajen ve dış genital gevşemesi için: Genital Estetik (tıklayınız) 
Sarkma niye oluşur?
Çoğu hastada Menopoz sırasında ve sonrasında görülen bu durum nadiren genç kadınlarda da olur. Menopoz sonrası hastalığın artışının sebebi östrojen hormonun seviyesi düşmesidir. Östrojen doku esnekliğini belirliyen önemli bir faktördür. Kalça kası gevşekliğinde yapısal faktörler de önemlidir. Bunların dışında çok sayıda gebelik, Vaginal Doğum ve Çoğul Gebelik, uzun dönemli ağır taşıma ve kaldırma, fazla kilo, kronik kabızlık ve kronik öksürük rahim sarkmasının ve idrar kaçırmanın risk faktörleridir.
Şikayetler nelerdir?
Şikayetler sarkmanın düzeyine göre değişir. Yalnızca hafif bir baskı hissi ve vajende yabancı cisim hissi verebilir. Rahim vagenin içine iner ise ağrı, kanama, tekrarlayan vagen enfeksiyonları gibi problemlere neden olabilir. İdrar yollarında sarkma hapşırırken, öksürüken idrar kaçırmaya  ve ileri durumlarda yürürken ve yatarken bile idrarın tutulamamasına sebep olabilir.İdrar kaçırma çoğu hastanın hayatını oldukça ciddi şekilde etkiler. Bazı hastalar idrar kaçırma korkusundan artık evden bile çıkmazlar. İdrar yollarında sarkma tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonları şeklinde de bulgu verebilir. Barsak sarkması dışkı yaparken zorlanmalara yol açar.
Rahim sarkması ve idrar kaçırmanın tedavisi
Hafif sarkma fizik tedavi ile veya hormon tedavisi ile gerileyebilir ve şikayetler azalabilir. Hormon tedavisi diğer hastalıklara, risk faktörlerine ve şikayetlere bağlı sistemik hormon replasman tedavisi şeklinde veya lokal fitiller ile verilebilir.
İlerlemiş sarkmalarda tedavi ameliyat ile olur. Bulgulara göre farklı ameliyat teknikleri mevcuttur. Genel fikir olarak sarkmış olan organlar kaldırılır.
İdrar kaçırmanın tipine bağlı yanlış ameliyat şekli seçilir ise şikayetler tedavi sonrası tekrarlar.
İleri yaş veya başka bir sebep ile genel durum ameliyat olabilecek kadar iyi değilse idrar kaçırması tedavisinde vagene yerleşen pessarlar mevcuttur.
Önemli olan kalça kasların sarkmasına bağlı olan idrar kaçırmanın ve rahim sarkmasına bağlı şikayetlerin tedavisi mümkündür.