2li, 3lü, 4lü Test

İkilili (ve üçlü test,dörtlü test) bebeğinizin Down Sendromu (mongolizm) açısından risk altında olup olmadığını gösteren tarama testleridir.Bu testlerin sonucu kesin bir tanı koymaz, istatistik bir risk belirler. Kesin tanı Amniyosentez yöntemi ile elde edilir. Amniyosentezin düşük de olsa belli riskleri taşıdığı için öncelikle ikili test uygulanır. Risk yüksek belirlenir ise amniyosentez önerilir.
Ayrıca son yıllarda risk taşımayan anne kanından fetal DNA testi teknolojisi geliştirildi.

İkili test:

Down sendromu (mongolizm) başta olmak üzere genetik sakatlıkların riski 35 yaş ve üzerinde giderek artmaktadır. Ancak daha nadirde olsa bu tür hastalıklar genç hamileliklerde de görülebilir ve ne yazık ki bu tür hastalıkları her zaman ultrason ile tanımak mümkün olamamaktadır. Bu yüzden bu tür hastalıkları yakalayabilmek için bazı kan testleri geliştirilmiştir. İkili test bunların en yenisi ve şu an için en iyisidir. Belirleyiciliği %80 civarındadır.11.-14. gebelik haftaları arasında ultrason ile bebeğin ense kalınlığı ve burun kemiği ölçümü yapılır ve anneden kan alınarak burada bazı hormon değerleri (HCG, PAPP-A) kontrol edilir. Sonuçlar bir bilgisayar programına girilerek genetik hastalık açısından riskte olup olmadığınız test edilir.

Üçlü test, dörtlü test:

Daha eski olmasına ve hatalı sonuç verme olasılığı daha yüksek olmasına karşılık hala kullanılmaktadır. Üçlü test 16-20. gebelik haftaları arasında yapılır. Dörtlü test 15-20 gebelik haftasında yapılır. Üçlü testin belirleyiciliği %70’tir.Dörtlü testin belirleyiciliği %75’tir. Amaç yine genetik hastalık olasılığı yüksek gurubu yakalayabilmektir. Biz kliniğimizde hastanın ikili testini yapmışsak bu testleri tekrar uygulamıyoruz.