Laparoskopi

Laparoskopi nedir?
Laparoskopi karının içine kamera ile bakma ve karın duvarına açılmış küçük deliklerden özel aletler ile ameliyat etme yöntemidir.
Laparoskopinin avantajları nedir?
Klasik batın ameliyatına göre laparoskopi daha az travmatiktir. Ameliyat sonrası ağrı daha azdır ve hastanın ayağa kalkması, taburcu olması ve normal hayatına dönmesi daha hızlı olur. Ayrıca estetik açıdan da avantajlıdır. Klasik açık ameliyattaki zaman zaman yaşanabilen kesi yeri enfeksiyonları ve açılmaları laproskopide çok nadir görülür.
Laparoskopi nasıl yapılır?
1cm uzunluğunda göbek deliğinin içine bir kesi yapılır. Özel bir iğne ile karın gaz (CO2) ile doldurulur. Aynı kesiden karın içine bir trokar yerleştirilir. Trokar içinden bir mikrokamera ilerletilerek karın içi görüntülenir. Diagnostik (teşhis amaçlı) laparoskopide kamera çıkartılır ve kesi dikilir. Laparoskopik ameliyat yapılır ise iki küçük kesi daha yapılır, oradan gereken ameliyat cihazları (özel, uzun) sokulur. Genelde laparoskopi genel anestezi (uyutarak) ile uygulanır.
Kadın doğumda laparoskopi ile yapılan bazı ameliyatlar:
Histerektomi (Rahim alınması)
Myom ameliyatı
Dış gebelik ameliyatı
Endometriozis ameliyatı
Over alınması
Tüp bağlama
Tüp ameliyatları (hidrosalpinx)
İnfertilite (kısırlık) araştırması