Anne kanından fetal DNA testi

Anne kanından fetal DNA testi anneden basit bir kan alımıyla gerçekleşmektedir. Annenin kanından özel bir teknoloji ile bebeğin DNA sı ayıklanır ve kromozomal bozukluklar üzerine araştırılır. Down Sendromu anne karnında tanısı en zor kromozomal bozukluklardan biridir. Bu testte Down Sendromu da dahil olmak üzere bazı kromozomal değişiklikler %99.9 duyarlılıkla saptanabilmektedir. Test sonucu iki hafta içinde alınmaktadır. Dezavantaji testin yüksek maliyetidir.

Bu testler 10. gebelik haftası civarında uygulanır.

Kliniğimiz de fetal DNA testi yapan güvenli Tranquility, Prenatest ve Harmony laboratuvarları  ile çalışıyoruz.