Meme ve Yumurtalık Kanseri Riski Tarama Testi

Meme ve Yumurtalık Kanserine yatkınlık gösteren BRCA1 ve BRCA2 genlerin artık DNA analizi ile tarama testi mümkündür.
Bu test, Meme ve Yumurtalık Kanserine genetik yatkınlığın erken tanısı için geliştirilmiş bir genetik testtir. BRCA1 ve BRCA2 genlerinin kodlama alanlarını tarar, tüm varyanları tespit eder.

Bu test yanağınız iç kısmından pamuklu bir tüp ile sürüntü alınarak çalışılır.

Genetik taramada kalıtsal ve kalıtsal olmayan gen mutasyonları tespit edilir.

Meme veya Yumurtalık kanseri için risk gurubuna giriyorsanız (aile öyküsü, önceden geçirilmiş Meme Kanseri, önceden geçirilmiş Yumurtalık kanseri gibi) doktorunuza danışın.

Bu genetik test size özel tarama stratejileri ve terapi uygulamalarına olanak sağlayabilir.

Serenity test detayları için tıklayınız