Kürtaj

İsteğe bağlı kürtaj ülkemizde 10. gebelik haftasına kadar yasaldır ancak son adet tarihinden hesaplandığı için aslında iki aya kadar kürtaj yapılabilmektedir. 5.-8. gebelik haftaları arası işlemin teknik açıdan kolay olduğu dönemdir. Çok erken dönemde yapılan kürtajlarda ve geç dönemde yapılan kürtajlarda parça kalma ihtimali daha yüksektir. İşlem ne kadar dikkatli yapılır ise yapılsın çeşitli istenmeyen durumlar (komplikasyon) gelişebilir. Bunlardan en sık görülenleri enfeksiyon, gebeliğin tam boşaltılamaması, rahimde yapışma, rahim delinmesi vb dir. Steril şartlarda ehil ellerde yapılması işlemin komplikasyonunu en aza indirir. Ancak işlem sonrası kontrol mutlaka yapılmalıdır. İyi şartlarda yapılan kürtajın daha sonra kısırlığa sebep olma ihtimali çok düşüktür. Kürtaj gebelikten korunma yöntemi değildir! İstenmeyen gebelik ile karşılaşmamak için uygun Korunma Yöntemi için doktorunuza danışın.

Kürtaj nasıl yapılır?
Kürtaj işlemi hastanın isteğine göre 3 çeşit anestezi yöntemi ile uygulanabilir.
1.       Lokal anestezi ile: Bu yöntemde rahimin belli bölgelerine lokal anestezi iğnesi uygulanır. Ağrı tam olarak kesilmez. 30-40 saniye süren şiddetli olabilen kasık ağrısı hissedilir. Avantajı alerji gelişme ihtimali az olması ve hastanın hemen kalkıp gidebilmesidir. Doğum yapmış ve erken dönem kürtajda uygundur.
2.       Genel anestezi ile: Esasında bilinen anlamda ameliyat anestezisi değildir. Anestezi doktorunca damardan verilen bir ilaç ile hasta kısa süreli (5 dakika) uyutulur. Normal anestezideki gibi solunum durdurulmaz, tüp sokulmaz. Hasta işlem sırasında hiçbir şey hissetmez ve görmez. Özelik ile kolay ağrı duyan, kolay panikleyen, hassas kişilerde ve daha önce doğum olmayan hastalarda uygundur.
3.       Yarım anestezi ile: Damardan verilen bir ilaç ile sarhoşluğa benzeyen bir his yaratılır. Hasta tam uyumaz genelde fazla ağrı hissetmez.
Genel ve yarım anestezide işlem sonrasında 30-45 dakika hasta takip edilir.
Rahim ağzı seçilen anestezi yöntemi uygulandıktan sonra metal bujiler ile genişletilir. Buradan özel bir kanül sokularak gebelik içeriği vakum enjektörü ile aspire edilir.
Kliniğimizde kürtaj sırasında kullanılan tüm aletler tek kullanımlıktır ve işlem sonrasında atılır. Hijyenik koşullar en üst düzeyde tutulur. İşlem sırasında gerektiğinde ultrason kontrolü yapılarak komplikasyon ihtimali en aza indirilir ve 15 gün sonra şikayet olmasa dahi her hastamıza ücretsiz kontrol uyguluyoruz.